HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT UỐNG THUỐC TẨY GIUN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2024, trường Tiểu học Y Jút kết hợp với trạm y tế xã Dray Bhăng tiến hành cho học sinh uống thuốc tẩy giun đợt 2 năm học 2023-2024. Tổng số học sinh được nhận và uống thuốc xổ giun là 459 em. Nhà trường đã chuẩn bị nước uống và tổ chức cho tất cả học sinh uống tại các lớp học. Quá trình uống thuốc có sự kiểm tra giám sát của nhân viên trạm y tế xã đã diễn ra an toàn đúng quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động này!

( các em rất tự giác uống khi được phát thuốc)

(GVCN phát thuốc cho HS uống tại lớp)

(HS uống thuốc)

(HS uống thuốc)